توضیحات کاره

با دریافت فایل کتاب مصور، ترجمه ای قابل قبول با قیمتی بسیار مناسب تحویل داده می شه. که در صورت کم بودن حجم صفحات کتاب پس از یک روز کاره آماده است.

قبل از ثبت سفارش فایل خود را از طریق گزینه سوال از فروشنده ارسال فرمایید تا برآورد قیمت شود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید کاره مشتری در نهایت یک فایل فتوشاب شامل تمام صفحات به همراه ترجمه دریافت می کند.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های ar.ab2012