توضیحات کاره

بنده در خدمت شما دوست محترم هستم با انجام سفارشات خوشنویسی با خط نستعلیق ، شکسته ، معلی و ثلث ، با زیبا ترین حالت و مناسبترین قیمت.

 یک خوشنویسی زیبا برای هدیه ، تقدیرنامه ، نوشتن پشت کارتهای عروسی ، تسلیت ، دفتر خاطرات و ...

هدف بنده قبل از دریافت مبلغ ، مسلما رضایت کامل مشتری خواهد بود .

مبلغ برای سفارشات براساس حجم متن ، ابعاد کاغذ ، تعداد سفارش ، طرح ویژه درخواستی ، درخواست کار با قاب یا عدم آن تعیین میشود .

سفارشات هم بصورت عکس با فرمت JPEG  و هم بصورت اصل اثر ارسال میشود .

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

عکس با فرمت JPEG  و  اصل اثر 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های amnp.h