توضیحات کاره

برای شما  یا شرکت شما کارت ویزیت طراحی میکنم . این کارت ویزیت بر اساس سلیقه شما ، رنگ های مورد نظر و توضیحات مورد نظر شما خواهد بود 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید به شما فایل pdf  کارت ویزیت تحویل داده می شود 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های amirmv