توضیحات کاره

من شماره مجازی به هر تعداد ک بخواهید درست میکنم با بهترین قیمت
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 بعد خرید شماره مجازی و کد تقدیم میشود

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه   1 روز 2,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.