توضیحات کاره

میتونم براتون همان نامی که میخواهید رو تبدیل به مهر خاتم کنم با قیمت باور نکردنی فقط و فقط 25 تومان

با رنگ دلخواه خودتون قرمز  ابی  مشکی

کافیست به ما اعتماد کنین 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل نهایی با هر فرمتی که بخواهید (PNG , JPEG , PDF , ....)

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های amiralinor