توضیحات کاره

با سلام 

در صورتی که بخواهید یک آزمون روانشناختی به صورت تسک های تصویری و یا صوتی ایجاد نمایید ، از این نرم‌افزار استقاده می‌شود. با در نظر گرفتن حجم و بزرگی پروژه و اینکه تجزیه و تحلیل اطلاعات بعد از آزمون نیز انجام شود یا خیر قیمت از دویست هزار تومان شروع می‌شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک آزمون روانشناختی بر اساس درخواست شما در نرم‌افزار سایکوپای طراحی گردیده و به شما ارائه می‌گردد. در صورت نیاز برای تحلیل داده ها بعد از انجام آزمایش فایل خام داده ها در اختیار بنده قرار گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها انجام خواهد شد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***