توضیحات کاره

 روتوش چهره،تغییر رنگ چشم ، مو ، دندان ، پوست ولباس را انجام دهم .علـت این مهــارت داشتـن عـلاقــه زیــاد به طـراحــی وداشتـن تــجــربـــه در محـل کــار وبــودن در رشتــه منـاسب

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

gpj psd
 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های amir yazdani