توضیحات کاره

ادیت  حالت عکس ویا دادن حالت  به عکس ادیت رنـگ ، بـافت ، مـد ، نورعکس بـا توجـه بــه خـواست مشتــری.علـت این مهــارت داشتـن عـلاقــه زیــاد به طـراحــی وداشتـن تــجــربـــه در محـل کــار وبــودن در رشتــه منـاسب

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایلjpg-pdf-png

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های amir yazdani