توضیحات کاره

من می توانم برای اموات شما روزانه به مقدار15روز نمازقضا به جا آورم.

در واقع نماز6ماه رو می توانم 12روزه ادا کنم.

در کمتر از یکماه  نماز قضای یکساله رو  به جا می آورم.

علاوه بر آن طبق نظر علما در طول سال5 نماز آیات بر ذمه هرفرد نیز هست. در صورتیکه یکسال نماز قضا ادا شود، قضای 5 نماز آیات هم به جا آورده می شود.

مبلغ یکسال نماز قضا طبق فتوای علما در سال99: یک میلیون و دویست هزارتومان

بعد از ثبت درخواست توسط شما بر ذمه اینجانب است که بلافاصله شروع به ادای نماز کنم. 

من خانمی خانه دار هستم که در طول روز وقت آزاد زیاد دارم. 

قبلأ از طریق حوزه علمیه خواهران شهرستان خودم نمازهای قضای زیادی رو دریافت می کردم ولی متأسفانه الان به علت اوضاع بد اقتصادی کار به بیرون ارائه نمیدن.  

 

قیمت برای ادای یکماه نماز قضا 100هزارتومان 

30روز روزه قضا یک میلیون تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نماز قضای یکساله یک میلیون و دویست هزارتومان

30روز روزه قضا یک میلیون تومان

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک ماه نماز 2 روز 100,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های amineh137