توضیحات کاره

مبلغ اولیه برای هزار بازدید از پست انتخابی شما می باشد

سعی می شود سفارش شما با حداکثر سرعت انجام شود

لطفا پست مورد نظر را ارسال کنید

برای بازدید 5 یا 10 پست قبل از آپشن ها انتخاب کنید

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

افزایش بازدید پست به تعداد انتخابی

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  برای انجام این کاره از نرم افزار استفاده می شود

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  هزار بازدید از 5 پست   +2,000 تومان
  هزار بازدید از 10 پست +1 روز +3,500 تومان
  برای هزار بازدید از یک پست   در 2 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.