توضیحات کاره


ترجمه متن عمومی هر صفحه 250 کلمه ای 8500 تومان.تعداد صفحات بالای 30 قیمت  7500 تومان.
ترجمه متن عمومی هر صفحه 250 کلمه ای 9500 تومان.تعداد صفحات بالای 30 قیمت  9000 تومان .
متن شما توسط یک ویراستار حرفه ای باز نگری خواهد شد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل ورد + pdf 

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی رشته مکانیک

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های aliy96