توضیحات کاره

فهم مطالب زیست شناسی سخته برات؟

نگران هزینه های ناشی از تدریس خصوصی هستی؟

وقتشه نگرانی رو کنار بزاری...

با بهترین انیمیشن ها و قابل فهم ترین بیان زیست شناسی رو عین آب خوردن یادبگیر.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تدریس شیرین و قابل فهم زیست شناسی پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم. 

با استفاده از نکات استخراج شده از بهترین کتب تستی.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر ویدیو تدریس   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.