توضیحات کاره

پاور پوینت چیست ؟

من با استفاده از تمامی امکانات پاور پونت

برای شما پاور پوینت می سازم.

لطفا

لطفا قیل از خرید موضوع را به من بگویید.

قیمت هم توافقی.

قیمت پیش فرض را رو 10000 تومان می گذارم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل با پسوند ppsx و یک فایل با پسوند .pptx

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Mr.Bahrami