توضیحات کاره

من میتونم برای اموات شما نماز و روزه و ختم قرآن انجام دهم.

قیمت دفتر مراجع: روزه روزی 50 هزار و نماز ماهی 150 هزار و ختم قرآن 400 هزار

ولی من روزه را روزی 25 هزار و نماز را ماهی 80 هزار و ختم قرآن را 200 هزار با دقت بسیار زیاد و تجوید درست انجام میدم چون من طلبه پایه شش حوزه هستم.

هدف من شادی روح اموات شما و در کنار آن دریافت مبلغی ناچیز است.

تمام دین و تکلیف اموات شما بعد از دریافت مبلغ به گردن من آمده و من در قیامت پاسخگو خواهم بود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از دریافت مبلغ انجام اعمال را شروع و به درخواست شما به طور مرتب به شما اطلاع و یا فقط در پایان به شما اطلاع میدهم.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک روزه 30 روز 25,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های alireza2000