توضیحات کاره

قیمت من بسیار کم هر ساعت ودیو ۲۵۰۰۰هزار تومان که قیمت بسیار پایینی است 

و هر نیم ساعت ۱۳۰۰۰ هزار تومان 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

به صورت یک فیلم با کیفیت مورد نظر 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  1 ساعت 2 روز 25,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های علی اصغر عالی پور