توضیحات کاره

با سلام

با توضیح کامل از شرایط درسی خود ، برنامه و مشاوره تحصیلی به شما ارائه خواهم داد.

مشاوره تحصیلی پنج هزار تومان

نوشتن برنامه هفتگی پنج هزار تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل pdf توضیحات مشاوره

فایل pdf برنامه هفتگی

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های alinasiri1414