توضیحات کاره

یک ورودی جذاب مثل لباس می ماند و شخصیت ویژگی های فروشگاه شما را به نمایش میگذارد

ورودی و ویترین میتواند دعوت کننده باشد و  حس کنجکاوی مشتری را برانگیزد و به داخل فروشگاه بکشاند.

اگر فروشگاهی دارید که مشابه آن در محل زیاد است میتوانید با داشتن یک ویترین جذاب بین بقیه فروشگاه ها خود را متمایز کنید تا دیده شوید.

پس خدمات من برای شماشامل طراحی ورودی و ویترین یا فقط یکی از آنها است

پروسه طراحی با مشخص کردن سبک و عناوین جزییات درخواستی و هزینه حدودی برای اجرا و دادن اندازه های دقیق از لوکیشن از سوی کارفرما شروع می شود  .طراحی انجام میشود و پس از تایید نقشه های اجرایی فاز دو تحویل داده میشود...تیم اجرا در صورت حضور کارفرما در شهرهای تهران و مشهد و کرمان معرفی خواهد شد

هزینه طراحی بر اساس مساحت ورودی و حساسیت کاربری مشخص می شود.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

حداقل سه طرح سه بعدی با پرسپکتیو

نقشه ها با دیتیل اجرایی

براورد هزینه اجرا و متریال

 

 

 

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  طراحی ویترین یا ورودی با طول سه متر 7 روز 190,000 تومان
  طراحی لوگوی فروشگاه   +5,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های pow