توضیحات کاره

برنامه نویسی plc های مختلف و طراحی hmi و webserver و کنترل از طریق موبایل و شبکه محلی و اینترنتی plc.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل شامل برنامه متناسب با برند plc

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  حداکثر 20 سنسور و ورودی , 10 - 15 خروجی 14 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های alimnf