توضیحات کاره

هرصفحه تایپ فارسی : 600 تومان

هرصفحه تایپ انگلیسی : 700 تومان

هر صفحه تایپ فارسی بهمراه انگلیسی : 700 تومان

هرصفحه تایپ عربی : 800 تومان

برای هر جدول یا نمودار مبلغ 200 تومان اضافه خواهد شد .

به ازای هر فرمول مبلغ 100 تومان اضافه خواهد شد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل PDF

  • به زبان: فارسی، انگلیسی، عربی
  • تحویل به صورت: pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

هر صفحه تایپ فارسی   +600 تومان
هر صفحه تایپ انگلیسی   +700 تومان
برای 5 صفحه   در 7 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.