توضیحات کاره

ترسیم نقشه های ساختمانی و صنعتی بصورت دوبعدی و سه بعدی با اتوکد و نیز آموزش اتوکد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  1 صفحه A4 طراحی 7 روز 30,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های ali_shahro52