توضیحات کاره

طراحی سازه های بتنی و فولادی با نرم افزار Etabs

طراحی فونداسیون با نرم افزار Safe

رسم نقشه های اجرایی

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل Etabs و Safe

فایل Autocad نقشه های اجرایی

پاسخ به سولات 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر متر مربع طراحی سازه   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.