توضیحات کاره

اگر دنبال خدمات حرفه ای هستید کار خود را به بنده بسپارید با رزومه کامل از پروژه های بزرگ کشوری

ارتقا Frameware ذخیره ساز به آخرین نسخه موجود - مشاوره برای خرید هر چه بهتر سخت افزار ذخیره ساز و همچنین تعداد DAE های مورد نیاز و DPE  مناسب - دسته بندی bunching در خرید نوع و تعداد دیسک های مربوط به سخت افزار ذخیره ساز - ایجاد LOM و LOS  مربوط به ذخیره ساز شما 

ایجاد Pool  و همچنین Lun بندی بر روی ذخیره ساز مربوطه - ایجاد دسترسی های مجاز و همچنین سطوح دسترسی - مشاوره در مورد خرید لایسنس های مربوطه 

نصب و راه اندازی تمامی NAS ها 

نصب و راه اندازی و پیکربندی MSA P2000 , 2040 , .... 

جانمایی و جایگذاری بر روی رک های مربوطه 

با توجه به مدل و نوع ذخیره ساز مربوط به شما قیمت گذاری خواهد گردید 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 ارائه داکیومنت مربوط به تمامی فعالیت های صورت گرفته شده و مکتوب کردن تمامی فعالیت های مورد نظر-

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ali.moei-69