توضیحات کاره

سلام

من میتونم متون مختلف انگلیسی اعم از عمومی ، تخصصی و حتی ادبی رو در زمانی کوتاه با نگارش صحیح به فارسی روان ترجمه کنم. 

قیمت برای متون عمومی هر 250 کلمه 5 هزار تومان ، زمان تحویل هر 3 صفحه یک روز

متون تخصصی هر 250 کلمه 9 هزار تومان ، تحویل هر 2 صفحه یک روز

متون ادبی هر 250 کلمه 15 هزار تومان ، تحویل هر صفحه یک روز

نمونه کار ترجمه ادبی

How dull our lives must seem to the bride, and the plighted maiden,
whose days are fed with gold, and who gathers pearls every evening; but
to the wife, Susie, sometimes the wife forgotten, our lives perhaps seem
dearer than all others in the world; you have seen flowers at morning,
satisfied with the dew, and those same sweet flowers at noon with their
heads bowed in anguish before the mighty sun; think you these thirsty
blossoms will now need naught but – dew? No, they will cry for sunlight,
and pine for the burning noon, tho’ it scorches them, scathes them; they
have got through with peace – they know that the man of noon, is
mightier than the morning and their life is henceforth to him. Oh, Susie,
it is dangerous, and it is all too dear, these simple trusting spirits, and the
spirits mightier, which we cannot resist! It does so rend me, Susie, the
thought of it when it comes, that I tremble lest at sometime I, too, am
yielded up.
 

ترجمه

چقدر زندگی های ما باید برای آن عروس و آن دوشیزه ی متعهد که روزهایش با طلا تغذیه می شوند و عصر ها مروارید جمع می کند  ملال آور به نظر برسد؛ اما برای زن، سوزی، بعضا زن فراموش شده، زندگی های ما شاید از تمام دیگر زندگی ها در دنیا عزیز­­­­­ تر به نظر بیاید؛ تو گل ها را صبحگاه دیده ای که سیراب شبنم­ هستند و همان گل های دوست داشتنی به هنگام ظهر سرهایشان با رنج در مقابل خورشید با عظمت خمیده گشته­ اند؛ گمان میبری که آنها اکنون به هیچ چیزی نیاز ندارند مگر – شبنم؟ نه ، آنها برای خورشید ضجه خواهند زد و غصه  ظهر سوزان را خواهند خورد اگر چه که آنها را می سوزاند ، می­خراشاند، آنها با چنین وضعی با صلح کنار آمده­ اند- آنها می دانند که مرد ظهر از صبح مقتدر­تر است و زندگی آنها زین پس برای اوست. آه سوزی ، این خطرناک است و همه ی این ها بسیار عزیز است، این روحیات اعتماد گر ساده و آن روحیات نیرومند تر که ما تاب مقاومت در برابرشان را نداریم! سوزی فکر آن وقتی به سراغم می ­آید شدیدا مرا می­شکند، که مبادا زمانی بلرزم و من نیز، تسلیم شده باشم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf و یا word بسته به درخواست مشتری

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی رشته کامپیوتر و IT

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Ali.ghofrani