توضیحات کاره

خیلی راحت با استفاده از نرم افزار مخصوص خودم می تونم پرتره شما رو درست کنم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 فقط عکستون رو برام ارسال کنید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.