توضیحات کاره

با سلام 

شما به کمک فایل اکسل من می توانید مجتمع مسکونی یا تجاری خود را از لحاظ مدیریت شارژ و هزینه ها و همچنین سایر موارد از جمله بدهی ساکنین و لیست کامل گزارش درآمد و هزینه صندوق به راحتی انجام دهید. قیمت پایه ایجاد این فایل برای یک مجتمع با حداکثر 10 واحد مسکونی یکصد هزار تومان است و برای مجتمع های بیش از 10 واحد به ازای هر واحد مسکونی بیشتر از 10 واحد مبلغ پنج هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد. 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل اکسل که محاسبات را به صورت اتوماتیک انجام می دهد. 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های adel1979