توضیحات کاره

به نام خدا

*در صورت تمایل برای خرید بسته های دیگر و اطلاع از هزینه ها، درخواست پروژه اختصاصی دهید.

اینترنت هفتگی:

هفتگی 1.5 گیگ = 9 هزار  تومان ( به ارزش 11.880 تومان )

هفتگی 2.5 گیگ = 11 هزار  تومان ( به ارزش 14.170 تومان )

هفتگی   5 گیگ  =  15 هزار  تومان ( به ارزش 19.620 تومان )

اینترنت ماهانه:

ماهانه 1 گیگ  = 9 هزار  تومان ( به ارزش 11.445 تومان )  

ماهانه 2 گیگ = 12 هزار تومان ( به ارزش 15.260 تومان )

ماهانه 3 گیگ = 14 هزار تومان ( به ارزش 17.985 تومان )

ماهانه 4 گیگ = 16 هزار تومان ( به ارزش 20.165 تومان )

ماهانه 5 گیگ = 18 هزار تومان ( به ارزش 22.345 تومان )

ماهانه 7 گیگ = 21 هزار تومان ( به ارزش 26.705 تومان )

ماهانه10 گیگ = 26 هزار تومان ( به ارزش 32.155 تومان )

اینترنت یکساله:

یکساله 30 گیگ = 80 هزار تومان ( به ارزش 98.100 تومان )

ماهانه 48 گیگ = 115 هزار تومان ( به ارزش 130.800 تومان )

ماهانه 72 گیگ = 150 هزار تومان ( به ارزش 168.950 تومان )

 

*در صورت تمایل برای خرید بسته های دیگر و اطلاع از هزینه، درخواست پروژه اختصاصی دهید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از دریافت شماره موبایل، بسته اینترنت مورد نظر برای شما فعال میشود.
 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  ماهانه 1 گیگ 1 روز 9,000 تومان
    10.000 تومان شارژ   +9,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.