توضیحات کاره

قیمت با توجه به زمان حدودی تخمین زده شده و درخواستی محاسبه میشود ..

طراحی با گروهی مجرب و اشنا به برنامه های روز طراحی انجام میشود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل خروجی در سایز و فرمت دلخواه مشتری

  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های Abolfazl.M.A