توضیحات کاره

طراحی انواع بنر و پوسترهای تبلیغاتی یا فرهنگی-هنری

قیمت پایه برای طراحی انواع پوستر و بنر 65000 تومان

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل با کیفیتبا فرمتpdf یا jpg مناسب برای چاپ

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Mary GH