توضیحات کاره

دستمزد برای هر نوشته اختصاصی دارای ۷۵۰ کلمه همراه تصویر و سئو ۶۰ هزار تومان.
دستمزد برای هر نوشته کپی با کمی تغییرات دارای ۷۵۰ کلمه همراه تصویر و سئو ۱۵ هزار تومان.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نوشته درخواستی شما را همراه تصویر دلخواه شما در اندازه درخواستی و کلمات کلیدی و لینک در سایت وردپرسی شما بارگذاری می‌کنم.

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  یک بار ویرایش +1 روز +0 تومان
  قراردادن تصویر در محتوا +1 روز +0 تومان
  قراردادن لینک در محتوا   +0 تومان
  رعایت اصول سئو   +0 تومان
  برای هر نوشته اختصاصی دارای ۷۵۰ کلمه   در 1 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.