توضیحات کاره

کتاب آموزش 4000 لغت ضروری انگلیسی کاملا تصویری بامثال ها وتمرین های متعدد به همراه ریدینگ وسوالاتی برای یادگیری بیشترکه چون آموزش لغات همراه باتصاویر،مثال وتمرین هست بهترازهر روش دیگری میتوانید لغات رایاد گرفته وفراموش نکنید شما مطمئنا تفاوت آن راخواهید دید چون درمقایسه با حفظ کردن عادی لغات آن هم به سختی این روش بسیارآسان وکاربردی است .

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.