توضیحات کاره

یک مجموعه خلاصه نویسی از20 کتاب آموزشیباموضوعات مدیریت،رهبری،اقتصاد،موفقیت و... که به طورخلاصه شامل اصول ودستورالعمل های کاربردی برای پیشرفت درجایگاه ،حرفه وزندگی شماست و شامل راهبردهاوتجاربی از مدیران ورهبران موفق وبنیانگذاران خلاق است که باهزینه ای ناچیز میتوانید آن رابه دست آورید ومسلماارزش این آموزش هابسیاربیشترازاین هست.

عناوین این آموزش ها :

 1. بزرگترین اصل مدیریت دردنیا،
 2. هیچ چیزنمیتواند ناراحتم کند،
 3. قدرت انتقاد سازنده،
 4. ثروت آفرینان،
 5. جهانی شدن،
 6. مدیران کهنه کاروزمانه نو،
 7. درس هایی ازآینده،
 8. کشف توانمندی ها،
 9. بیواسطه ازدل،
 10. ساختن برای ماندن،
 11. تمایزیا نابودی،
 12. ثروتمندترین مردبابل،
 13. مدیریت درابهام،
 14. چه کسی میگوید فیلها نمیرقصند،
 15. اشتباه مهلک مدیران،
 16. ناجی نیسان
 17. پرده آخر مدیریت
 18. رهبری تحول
 19. رهبری کارآفرین
 20. کاتلر در مدیریت بازار

 

اگراین مجموعه رادریافت کنید وخوشتون بیادچندآموزش دیگررایگان هم به شما میدم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش