توضیحات کاره

متن تخصصی یا غیره به صورت مفهومی یا رسمی ترجمه می شود.

هر صفحه ترجمه شده شامل ۲۵۰ کلمه به مبلغ 4000تومان 

۱تا۳صفحه تحویل یکروزه

۱۰تا ۲۰ صفحه تحویل ۱۰تا ۱۵روزه 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

To appreciate England's earliest Gothic buildings and art - the great cathedrals at Canterbury, Lincoln, Salisbury, and Wells and contemporary Gothic texts and images - it is necessary to understand the religious and ethical ideals of the individuals and communities who sponsored them. Paul Binski's fascinating new book offers a radical new perspective on English art, architecture, social formation, and religious imagination during this pivotal period. Binski reveals that the Church, although authoritarian and undergoing reform, was able to come to terms with new developments in society and technology as well as with the fact of social and religious diversity. He explains how varying ideals of personal sanctity were bound up with radical new notions of leadership, personal ethics, and styles of religious devotion and how ideas of reform of worship, personal conduct, and art impacted on the community at large.

 

 

برای قدردانی از نخستین ساختمانها و هنرهای گوتیک انگلستان - کلیساهای بزرگ در کانتربری ، لینکلن ، سالسبری و ولز و متون و تصاویر معاصر گوتیک - لازم است ایده های مذهبی و اخلاقی افراد و جوامعی که از آنها حمایت مالی می کردند را درک کنید. کتاب جدید جذاب پل بینسکی چشم انداز جدید و بنیادی تری در مورد هنر ، معماری ، شکل گیری اجتماعی و تخیل مذهبی انگلیسی در این دوره محوری ارائه می دهد. بینسکی فاش می کند که کلیسا، گرچه اصلاحات مقتدرانه  در حال انجام بود ، اما توانست با تحولات جدید در جامعه و فناوری و همچنین با واقعیت تنوع اجتماعی و مذهبی کنار بیاید. او توضیح می دهد که چگونه آرمانهای مختلف حرمت شخصی با مفاهیم جدید بنیادی رهبری ، اخلاق شخصی و سبکهای فداکاری مذهبی و چگونگی تأثیر ایده های اصلاح عبادت ، رفتار شخصی و هنر بر جامعه به طور کلی پیوند خورده است.

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: عمومی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

هر صفحه اضافی ۳۰۰۰تومان   +3,000 تومان
برای ترجمه 200 کلمه   در 3 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های zahrab