توضیحات کاره

طراحی اتوران به سه دسته اتوران ساده، حرفه ای و خیلی حرفه ای تقسیم بندی می شوند.

قیمت پایه طراحی یک میلیون تومان است.

قیمت بر اساس هر صفحه 300 هزار تومان برای اتوران ساده است.

قیمت دقیق طراحی اتوران بعد از بررسی دقیق تعداد صفحات، حجم اطلاعات، نوع گرافیک کاربردی و غیره مشخص می شود.

در صورت درخواست، پروژه به صورت لایه باز ارائه می شود که هزینه جداگانه دارد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل خروجی پروژه در قالب یک فایل iso یا هر خروجی دیگری که مد نظر است ارائه خواهد شد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر ساعت کار 7 روز 30,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Yaserbahmani