توضیحات کاره

ویرا 

ساخت استیکر برای تمامی پیامرسان های داخلی و خارجی پذیرفته میشود.

 

 • استیکر طرح اختصاصی شما
 • استیکر تقویم اختصاصی
 • استیکر تقویم عمومی
 • استیکر نام شما
 • استیکر کارت بانکی
 • طراحی استیکر برای کسب و کار شما (ویژه)
 • طراحی و ساخت استیکر لگو 
 • و...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...در صورت ثبت سفارش در مناسبت های مذهبی تا 24 درصد تخفیف میهمان آقا صاحب الزمان (عج) باشید...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نرخ طراحی و ساخت استیکر پیامرسان های تلگرام و واتساپ :

 1. طراحی کمتر از 10 استیکر اختصاصی          = هر عدد پنج هزار تومان
 2. طراحی بیش از 10 استیکر اختصاصی           = هر عدد چهار هزار تومان (به ازای هر هشت طرح؛ یک طرح رایگان خواهد بود)
 3. طراحی بیش از 40 استیکر اختصاصی           = هر عدد سه هزار و دویست تومان (به ازای هر پنج طرح؛ یک طرح رایگان خواهد بود)
 4. تقویم یکماهه (شمسی و میلادی)                    = پنجاه و دو هزار تومان + یک طرح رایگان
 5. تقویم یکماهه (شمسی ، قمری و میلادی)          = شصت و دو هزار تومان + یک طرح رایگان
 6. تقویم سه ماهه (شمسی و میلادی)                  = صد و ده هزار تومان + دو طرح ریگان
 7. تقویم سه ماهه (شمسی ، قمری و میلادی)        = صد و بیست و پنج هزار تومان + دو طرح رایگان
 8. تقویم شش ماهه (شمسی و میلادی)                = صد و نود و پنج هزار تومان + سه طرح رایگان
 9. تقویم شش ماهه (شمسی ، قمری و میلادی)      = دویست و سی هزار تومان + سه  طرح رایگان
 10. تقویم یکساله (شمسی و میلادی)                   = سیصد و هفتاد هزار تومان + چهار طرح رایگان
 11. تقویم یکساله (شمسی ، قمری و میلادی)         = چهار صد و ده هزار تومان + چهار طرح رایگان
 12. طراحی استیکر کارت بانکی (اختصاصی)      = هر عدد هشت هزار تومان
 13. طراحی استیکر کارت بانکی (عمومی)          = هر عدد پنج هزار تومان

 

نرخ طراحی استیکر پیامرسان های ایتا ، بله و سروش :

 1. طراحی کمتر از 10 استیکر اختصاصی    = هر عدد پنج هزار و دویست تومان
 2. طراحی بیش از 10 استیکر اختصاصی     = هر عدد چهار هزار و صد  تومان (به ازای هر ده طرح؛ یک طرح رایگان خواهد بود)
 3. طراحی بیش از 40 استیکر اختصاصی     = هر عدد سه هزار و پانصد تومان (به ازای هر هفت طرح؛ یک طرح رایگان خواهد بود)
 4. تقویم یکماهه (شمسی و میلادی)                    = پنجاه و دو هزار تومان + یک طرح رایگان
 5. تقویم یکماهه (شمسی ، قمری و میلادی)          = شصت و دو هزار تومان + یک طرح رایگان
 6. تقویم سه ماهه (شمسی و میلادی)                  = صد و ده هزار تومان + دو طرح ریگان
 7. تقویم سه ماهه (شمسی ، قمری و میلادی)        = صد و بیست و پنج هزار تومان + دو طرح رایگان
 8. تقویم شش ماهه (شمسی و میلادی)                = صد و نود و پنج هزار تومان + سه طرح رایگان
 9. تقویم شش ماهه (شمسی ، قمری و میلادی)      = دویست و سی هزار تومان + سه  طرح رایگان
 10. تقویم یکساله (شمسی و میلادی)                   = سیصد و هفتاد هزار تومان + چهار طرح رایگان
 11. تقویم یکساله (شمسی ، قمری و میلادی)         = چهار صد و ده هزار تومان + چهار طرح رایگان

 

________________________________________________________

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ما میتوانیم سفارش شما را به  سه روش زیر تحویل دهیم :

 1. تحویل ( استیکر/ استیکرها / پک استیکر) از طریق پیامرسان موردنظر شما
 2. تحویل فایل آماده ( استیکر/ استیکرها / پک استیکر) از طریق پیامرسان مورد نظر شما
 3. تحویل فایل آماده ( استیکر/ استیکرها / پک استیکر) از طریقانجام میدم

...هدف ما رضایت شما می باشد...

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  10 استیکر پیامرسان های تلگرام و واتساپ 1 روز 5,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های Vira_313