توضیحات کاره

بنده خدمات ترجمه و تایپ را در قالب فایل word انجام میدهم و دارای تخصص ترجمه در رشته حقوق می‌باشم. یک صفحه‌ی استاندارد یعنی با 250 کلمه با متن تخصصی با قیمت 6000 تحویل می‌شود و صفحات دارای شکل یا با کلمات کمتر یا با متن عمومی با قیمت 4000 تحویل داده می‌شود.

قیمت پروژه‌ها بر اساس سختی و آسانی یا بازه‌ی زمانی کم و زیاد متغیر خواهد بود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از ترجمه فایل word   و در صورت درخواست خریدار فایل pdf محتوی ترجمه به خریدار تحویل می‌شود.

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی رشته حقوق

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از ترجمه ی انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Sajadsharq1375