توضیحات کاره

117 نمونه طرح توجیهی در حوزه صنعتی برای مثال : 

  1. بسته بندی و توزیع مواد غذایی (تخم مرغ)
  2. تولید کمپوست

و ...

با یکبار سفارش تمام طرح ها برای شما ارسال خواهد شد. 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Sadjad_abedi