توضیحات کاره

17 نمونه طرح توجیهی در حوزه خدماتی برای مثال : 

  1. درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال
  2. مجتمع ورزشی

و ...

با یکبار سفارش تمام طرح ها برای شما ارسال خواهد شد. 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Sadjad_abedi