توضیحات کاره

این یک سرمایه گذاری بزرگه... بد نیست با سه مورد از بهترین نرم افزارها برای برنامه ریزی آشنا بشین و توی زندگی، کار و درستون ازشون استفاده کنین. زندگی تکنولوژیک شده، چرا شما به تکنولوژی سلام نمیکنین؟! 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Sadjad_abedi