توضیحات کاره

شما میتوانید به ازای هر1 صفحه مبلغ 5000 پرداخت و به سرعت و در کمتر از 24 ساعت فایل خود را تحویل بگیرید . 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

من میتوانم فایل مورد نظر شما را درهرقالبی که میخواهید به شما تحویل دهم .

  • به زبان: فارسی
  • تحویل به صورت: word، pdf، tex

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های RaziyehReisi