توضیحات کاره

اطلاعات مورد نیاز شما را با استفاده از یک برنامه تحت ویندوز استخراج کرده و نمایش میدهم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل یک فایل فشرده به مشتری ارائه میشود که شامل فایل اجرایی برنامه به همراه موارد مورد نیاز نرم افزار و نحوه راه اندازی نرم افزار است.
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای یک وبسایت ساده و دو مورد استخراج داده   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.