توضیحات کاره

تایپ متن دست نویس

تایپ فارسی برای هر صفحه استاندارد که شامل 250 کلمه است 1000 تومان است.

مدت زمان اتمام کار بستگی به حجم متن شما بستگی دارد.

بیشترین تعداد صفحه :40

کمترین تعداد صفحه :1

مدت زمان انجام کار =

 

1 تا 3 صفحه : 1 ساعت

4 تا 8 صفحه : 3 الی 4 ساعت

9 الی 10 صفحه : 5 الی 6 ساعت

11 تا 20 صفحه : یک روز

21 تا 30 : سه روز

31 تا 40 : چهار روز

 

(دقت کنید که هر 250 کلمه یک صفحه حساب میشود پس قبل از سفارش محصول متن خود را ببینید و به همان مقدار صفحه سفارش دهید.)

(اگر خیلی کمتر از 250 صفحه باشد 1 صفحه ی کامل حساب میشود.)

(دقت بنمایید که اگر چند کلمه بیشتر یا کمتر از 250 صفحه بود باز هم یک صفحه حساب میشود.)

لطفا متن را خوانا و خوش خط بنویسید (اگر کلمه ای متوجه نشوم( ؟ )به جای آن کلمه میگزارم و خودتان باید تصحیح اش کنید ، پس لطفا خوانا و خوش خط بنویسید.)

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید به شما یک فایل Word و  یک فایل pdf تحویل داده میشود.

  • به زبان: فارسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای 1 صفحه   در 4 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های RTHI