توضیحات کاره

مدیران شرکتها وسازمانها  فرمانداران استانداران وروسای دفتر فنی ومدیران تولید کارخانجات.

تهیه گزارشات همیشه کاری زمانبر وخسته کننده است خصوصا وقتی که زمان کمی دارید ومدیر شما هم منتظر گزارش است که دیگر استرس هم به آن افزوده می گردد.

اکثر افراد تصور میکنند که نرم افزاراکسل گزارش گیری میکند اما این اشتباه است واکسل برای گزارش گیری بسیار پر خطا است  چرا که با یک کلیک اشتباه میتواند اشتباهات بسیاری به وجود آورد واز دیگر سو هر بار باید همه کارهای صفحه بندی وچیدمان وبقیه کارها را انجام بدهید تصور بفرمائید که آخر سال است وشما هم باید از ده ها فایل اکسل ومتنی ودیگرفایلها که هر کدام هم شامل صدها وهزاران ردیف اطلاعات است گزارش تهیه کنید . یا اینکه صبح اول وقت است وشما برای تهیه گزارش صبحگاهی تنها چند دقیقه فرصت دارید .اینجا سیستم ما به کار شما میآید که تنها باچند کلیک ساده انواع گزارشات را به سرعت وجادوگرانه تهیه میکند وتنها در عرض ده دقیقه ده ها صفحه گزارش زیبا وجزاب را روی میز میگذارد

ا

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ما به شما یک فایل فشرده حاوی (دو نرم افزار وراهنمای نصب وراه اندازی وبه ازای هر تیپ گزارش مورد نیاز شما یک گزارش ساز اتوماتیک ویک راهنمای گزارش گیری) ارائه خواهیم کرد 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  ست آپ سیستم و اولین مدل گزارش 7 روز 2,500,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های PM_MAN