توضیحات کاره

با انجام مدل سازی هندسی و سپس مدل سازی فیزیکی در نرم افزار آباکوس تحلیل انواع مسایل مهندسی مکانیک را انجام و نهایتا فایل های خروجی استخراج می گردد. علاوه بر فایل های ODB، CAE و اگر مدل سازی هندسی در نرم افزار های CAD مثل SOLIDWORKS یا CATIA انجام شود، فایل CAD و نیز بنا به درخواست کارفرما از مراحل مدل سازی فیلم تهیه گردیده و یا یک گزارش کامل از تمام مراحل مدل سازی تهیه و به کارفرما تقدیم می گردد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

علاوه بر فایل های ODB، CAE و اگر مدل سازی هندسی در نرم افزار های CAD مثل SOLIDWORKS یا CATIA انجام شود، فایل CAD و نیز بنا به درخواست کارفرما از مراحل مدل سازی فیلم تهیه گردیده و یا یک گزارش کامل از تمام مراحل مدل سازی تهیه و به کارفرما تقدیم می گردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تحلیل خطی استاتیکی   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.