توضیحات کاره

قیمت سطح معمولی  مدلینگ 100.000 ت

قیمت سطح خوب   مدلینگ 200.000 ت

قیمت سطح بالا مدلینگ 300.000 ت

هر رندر عکس 50.000 ت

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

قیمت طراحی و مدلینگ باهم حساب نمیشود!

برای هر طراحی 100.000 ت درخواست میشود و 3 بار حق تغییر جزییات بصورت رایگان هست.

شما اگر فقط مدل نیاز داشته باشید فایل مکس در اختیارتان است.

اگر درخواست رندر داشته باشید هر شات قیمت جدا دارد.

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Nazanin.Fard