توضیحات کاره

قیمت هر تنظیم ۱۰ هزار 

قیمت هر میکس ۱۵ هزار 

قیمت هر بیت سازی ۲۰ هزار 

ارزان و با کیفیت

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اگر صدای خود را برای من بفرستد و یک آهنگ بخواند من میتونم صداش رو با کیفیت و تنظیم کنم 

و یه بیت هم برایش درست کنم و با این کار میتونه آلبوم بزنه بیرون و مشهور شه

 

 

 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های آهنگ و بیت سازی