توضیحات کاره

قیمت هر تنظیم ۱۰ هزار 

قیمت هر میکس ۱۵ هزار 

قیمت هر بیت سازی ۲۰ هزار 

ارزان و با کیفیت

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اگر صدای خود را برای من بفرستد و یک آهنگ بخواند من میتونم صداش رو با کیفیت و تنظیم کنم 

و یه بیت هم برایش درست کنم و با این کار میتونه آلبوم بزنه بیرون و مشهور شه

 

 

 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر تنظیم   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های آهنگ و بیت سازی