توضیحات کاره

- طراحی پلان، داخلی و نما برای کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و غیره: قیمت بر اساس نوع کار بین 200هزار تا یک میلیون تومان.

- ارائه نقشه های دوبعدی، فاز دو و اندازه گذاری شده + رندر مدل سه بعدی 

- انجام ترسیمات سه بعدی در محیط 3Dsmax+ رندر: قیمت بر اساس حجم کار بین 100 تا 400هزار تومان.

- انجام ترسیمات دو بعدی (پلان، نما، برش و غیره) در محیط اتوکد: قیمت بر اساس حجم کار بین 50 تا 250هزار تومان.

- انجام ترسیمات سه بعدی در محیط رویت + ارائه نقشه های دوبعدی: قیمت بر اساس حجم کار بین 100 تا 400هزار تومان.

- طراحی نما + مدلسازی در محیط رویت + ارائه نقشه های دوبعدی در محیط کد: قیمت بر اساس حجم کار بین 200 تا 600هزار تومان.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

- فایل نرم افزار همراه با خروجی مد نظر شما به صورت تصویر و فایل PDF که تعداد آن بر اساس نیاز شما تعیین می گردد.

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  ترسیم دو بعدی 7 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.