توضیحات کاره

- تایپ متون فارسی: قیمت برای هر 250 کلمه 1000 تومان

- تایپ متون انگلیسی:  قیمت برای هر 250 کلمه 3000 تومان

- فهرست بندی متن، تصاویر، جداول و غیره: بر اساس حجم کار از 10 تا 50هزار تومان

- تایپ متون فارسی همراه با نمودار و جدول: قیمت برای هر صفحه 2000 تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ورد و pdf کامل ارسال می گردد.

  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  هر صفحه ساده 3 روز 1,000 تومان
تایپ متون ترکیبی شامل جدول، نمودار، فرمول و.. (برای هر صفحه) +1 روز +500 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.