توضیحات کاره

ثبت الکترونیکی موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در یک روز:

1- تنظیم اساسنامه و مستندات شرکت

2- ثبت در سایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

3- ثبت در خواست پلمپ دفاتر در سایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- فایل صورتجلسات تنظیمی تغییرات با توجه نوع شخصیت حقوقی و سایر اوراق همچون اظهارنامه یا لیست سهام داران قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

2- فایل اوراق اساسنامه ، اظهارنامه (تقاضانامه/شرکتنامه) ، مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره ، ابلاغیه تایید نام ، رسید پذیرش اینترنتی

3- فایل اظهارنامه پلمب دفاتر و رسید پذیرش اینترنتی درخواست پلمب

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تاسیس سهامی خاص ، مسئولیت محدود   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Re.Sa