توضیحات کاره

۱- ثبت الکترونیکی درخواست تاسیس در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ۲۵۰ هزار تومان ۲- ثبت الکترونیکی درخواست تغییرات در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص هر صورتجلسه ۱۰۰ هزار تومان ۳- ثبت الکترونیکی درخواست پلمب دفاتر در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ۱۰۰ هزار تومان ۴_ثبت الکترونیکی اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ۷۵ هزار تومان
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- فایل صورتجلسات تنظیمی تغییرات با توجه نوع شخصیت حقوقی و سایر اوراق همچون اظهارنامه یا لیست سهام داران قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

2- فایل اوراق اساسنامه ، اظهارنامه (تقاضانامه/شرکتنامه) ، مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره ، ابلاغیه تایید نام ، رسید پذیرش اینترنتی

3- فایل اظهارنامه پلمب دفاتر و رسید پذیرش اینترنتی درخواست پلمب

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تاسیس سهامی خاص ، مسئولیت محدود و موسسه   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های sep.moh