توضیحات کاره

ادیت و ساخت عکس

همه کار های گرافیکی پذیرفته میشود و طبق سلیقه مشتری به بهترین شکل انجام خواهد شد.

 

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شما بعد از خرید این محصول ، دادن اطلاعات کامل برای انجام کار و ثبت سفارش یک عکس با اندازه و فرمت دلخواه تحویل می گیرید.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Javad Khonamri