توضیحات کاره

تعرفه کلی تایپ فارسی استاندارد

1 تا 10 صفحه تایپ فارسی » 500 تومان » 1 روزه

11 تا 20 صفحه تایپ فارسی » 500 تومان » 2 روزه

21 تا 40 صفحه تایپ فارسی » 450 تومان » 3 روزه

41 تا 60 صفحه تایپ فارسی » 450 تومان » 4 روزه

61 تا 80 صفحه تایپ فارسی » 400 تومان » 5 روزه

81 تا 100 صفحه تایپ فارسی » 400 تومان » 6 روزه

100 صفحه تایپ فارسی به بالا » 350 تومان » 7 روز به بالا

تعرفه اضافی تایپ فارسی استاندارد

تایپ از روی pdf » رایگان

تایپ از روی عکس با کیفیت خوب » 100 تومان و با کیفیت بد » 150 تومان

تایپ از روی دست خط خوب » 50 تومان و با دست خط بد » 100 تومان

تایپ سوالات تستی و چهارگزینه ای » 400 تومان 

نکته

برای اضافه کردن شماره صفحات و یا ایجاد بوردِر برای صفحات، با بنده هماهنگ کنید.

 

 

 

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

دوست عزیز!

پس از تکمیل پروژه، شما از اینجانب یک فایل با فرمت pdf و doct تحویل می گیرید.

  • به زبان: فارسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Mohammad.Ammar